พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548/

สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548
Subjects: เด็ก -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ศาลคดีเด็กและเยาวชน -- ไทย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information