พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546/

รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547
Subjects: เครื่องหมายการค้า
ชื่อภูมิศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT1160 พ371 2547
Copy 1
Available