อ่านหนังสือเล่มนี้เถอะ ที่รัก /

ไพลิน รุ้งรัตน์

Main Author: ไพลิน รุ้งรัตน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คมบาง, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Subjects: นวนิยายไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ได้รับรางวัลชมเชยประเภทบังเทิงคดี งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 2540.
Physical Description: 173 หน้า
Bibliography: บรรณานุกรมท้ายเล่ม
ISBN: 9748799638