แนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา /

คณะวิจัย สมคิด เลิศไพฑูรย์...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: สมคิด เลิศไพฑูรย์, สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
Format: BOOKS
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2553
Subjects: กฎหมายการศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT3138 น927 2553
Copy 1
Available
Copy 2
Available