แนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา /

คณะวิจัย สมคิด เลิศไพฑูรย์...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: สมคิด เลิศไพฑูรย์, สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
Format: BOOKS
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2553
Subjects: กฎหมายการศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: ท, 256 หน้า
ISBN: 9786167324234