รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง โครงการการประเมินผลการดำเนินการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการลุ่มน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา /

เสวียน เปรมประสิทธิ์...[และคนอื่นๆ ]

No Cover Image
Other Authors: เสวียน เปรมประสิทธิ์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทช.), สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Format: n/a
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544
Subjects: ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา –– การจัดการ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา –– การบริหาร –– การประเมิน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information