การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง /

มลฤดี ศรีรักษา

No Cover Image
Main Author: มลฤดี ศรีรักษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2553
Thesis Information: สารนิพนธ์ (กศ.ม. (การบริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
Subjects: การศึกษา -- วิจัย
การท่องเทียวเชิงนิเวศ
MEd -- NUBKK
MEd53
Online Access: หน้าปก
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Fulltext
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปก
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Fulltext