รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของหมอนวดแผนไทยในจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้พหุวิธี =

Developing Oral Communicative English for Thai Masseurs in Phitsanulok through Multi-methods /

โดย ทวิศักดิ์ ขันยศ, ทิศากร ไชยมงคล, ช้องนาง โมราราษฎร์

No Cover Image
Main Author: ทวีศักดิ์ ขันยศ
Other Authors: ทิศากร ไชยมงคล, ช้องนาง โมราราษฎร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท : ม.ป.พ.], 2553
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ –– การออกเสียง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: PE1133 ท228ร 2553
Copy 1
Available