ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP =

สุวิมล กีรติพิบูล

No Cover Image
Main Author: สุวิมล กีรติพิบูล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: เทคโนโลยีการผลิตอาหาร-การควบคุมคุณภาพ
ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
อาหาร-การควบคุมคุณภาพ
อาหาร -- การเจือปนและการตรวจสอบ
อุตสาหกรรมอาหาร -- การควบคุมคุณภาพ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 363.1927 ส882ร 2548
Copy 1
Available
Copy 2
Available