บทคัดย่อ การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย.

Abstracts of 8th Naresuan Research Conference Innovative Knowledge for ASEAN Community /

ครั้งที่ 8 นวัตกรรมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน 28-29 กรกฎาคม 2555 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก =

กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

No Cover Image
Other Authors: การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย., มหาวิทยาลัยนเรศวร. กองบริหารการวิจัย
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
Subjects: มหาวิทยาลัยนเรศวร -- วิจัย -- รวมเรื่อง
การบริหารงานวิจัย -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Government

Call Number: Z5055.T5N3 ก475 2555
Copy 3
Available
Copy 4
Available

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: Z5055.T5N3 ก475 2555
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Education, Stack

Call Number: บค ก475 2555
Copy 2
Available