เทคนิคการวางแผนพัฒนาบุคลากรตามแผนงานขององค์กร (ภาคปฏิบัติ) /

โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

Main Author: ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2553
Subjects: การพัฒนาบุคลากร
การบริหารงานบุคคล
Tags: Add
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HF5549.5.M3 ธ557ท 2553
Copy 1
Available
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5549.5.M3 ธ557ท 2553
Copy 5
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available

SciTech, Thai Stack

Call Number: HF5549.5.M3 ธ557ท 2553
Copy 8
Available
Copy 7
Available