วิกฤตเศรษกิจและวิกฤตทางการเมืองในประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน /

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

Main Author: บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2552
Subjects: การเมือง –– ไทย –– ประวัติ
ไทย –– การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: JQ1745 บ241ว 2553
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1745 บ241ว 2553
Copy 1
Available