รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์นิเวศวิทยาไผ่ข้าวหลาม (Cephalostachyum pergracile Munro) เพื่อการใช้ประโยชน์จากไผ่ข้าวหลามอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน =

Ecology of Cephalostachyum pergracile Munro for Sustainable Utilization in Nan Province /

โดยเสวียน เปรมประสิทธิ์และคณะ

No Cover Image
Main Author: เสวียน เปรมประสิทธิ์
Other Authors: เกศรา บางสารี, จุลีรัตน์ บุญวัน, รัดเกล้า สถิติ, สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, สุนทร คำยอง
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551
Subjects: ไผ่ข้าวหลาม
ไผ่ -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: SB317.B2 ส736ร 2551
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available