ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกเดินทางมาเที่ยวเมืองลี่เจียง จังหวัดยูนนาน ประเทศจีน =

Important factors and overall attractiveness affecting international tourists' decision in visiting lijiang, Yunnan province, China /

Li Ling.

No Cover Image
Main Author: Li Ling.
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2553
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
Subjects: อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว -- วิจัย
จีน -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Online Access: Fulltext
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

Fulltext

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: DS575.5.C6 ล511ป 2553
Copy 1
Available