แบบแผนการดำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี/เอดส์ กรณีศึกษา คู่ผลเลือดต่างในเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคเหนือตอนล่าง =

LIFESTYLE INFLUENCING HIV/AIDS PREVENTION BEHAVIOR : A CASE STUDY IN DISCORDANT COUPLE HIV/AIDS INFECTION IN HIV/AIDS INFECTION NETWORK OF NORTH REGION /

เอกภพ จันทร์สุคนธ์

No Cover Image
Main Author: เอกภพ จันทร์สุคนธ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2553
Subjects: โรคเอดส์ –– การป้องกัน
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: RC607.A26 อ878บ 2553
Copy 1
Available