การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา หมู่บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม =

SUSTAINABLE COMMUNITY-BASED ECOTOURISM MANAGEMENT : A CASE STUDY OF BAN NA JOK, NAKHON PHANOM PROVINCE /

จรัส พิมพ์ จงสถิตเสถียร

No Cover Image
Main Author: จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2553
Subjects: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ –– นครพนม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว –– วิจัย
Online Access: Fulltext
หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

Fulltext
หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: G156.5.E26 จ159ก 2553
Copy 1
Available