การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐและการขับเคลื่อนวิถีแห่งคุณธรรม

Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เลคแอนด์ฟาวด์เท่น พริ้นติ้ง, 2551
Subjects: การบริหารงานบุคคล –– การจัดการ
การพัฒนาบุคลากร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HF5549.A3 ก461 2551
Copy 1
Available