สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับสถาบันพระพุทธศาสนา :

มหาเถรสมาคม และ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิมพ์ในโอกาสพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2551 /

สมชาย สุรชาตรี

Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2551
Subjects: กัลยาณิวัฒนา -- กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, -- สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า, -- 2466-2551 -- พระประวัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS578.32.ก411 ส243 2551
Copy 1
Available

Main, Cataloging Dept.

Call Number: INPROCESS 697/60
Copy 2
Cataloging Quick Book

Education, Stack

Call Number: 923.2593 ร451 2553
Copy 2
Available