ดัชนีการพัฒนามิติหญิงชายของประเทศไทย

(Gender-related Development Index Plus : GDI Plus) /

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553
Subjects: สตรีกับการพัฒนา -- ไทย -- สถิติ
บุรุษ -- ไทย -- สถิติ
ไทย -- ภาวะสังคม -- สถิติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3299
Copy 2
Available