การจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ /

ทิศนา แขมมณี

Main Author: ทิศนา แขมมณี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพ ฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การสอน
นักเรียน -- กิจกรรมการเรียนการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 371.3 ท512ก 2548
Copy 1
Available