การศึกษวพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อแชมพูสระผม /

พรทิพย์ จอมทอง

No Cover Image
Main Author: พรทิพย์ จอมทอง
Format: BOOKS
Language:
Published: 2553
Thesis Information: สารนิพนธ์ (บธ.ม.(บริหารธุรกิจ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
Subjects: บริหารธุรกิจ -- วิจัย
แชมพู -- การเลือกซื้อสินค้า
MBA -- NUBKK
MBA -- TP
MBA53 -- TP
Online Access: Fulltext
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

Fulltext