โน้ตเพลงไทยสำหรับบรรเลงจะเข้ :

เพลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ขั้น 1 - 6 /

พิภัช สอนใย

Main Author: พิภัช สอนใย
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: มหาสารคาม : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553
Subjects: จะเข้
เครื่องดนตรีไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: M1824.T5 พ712น 2553
Copy 1
Available
Copy 2
Checked out Due: 2021-12-7 Recall This