กรอบกฎเกณฑ์ด้านความมั่นคงและการคุ้มครองผู้ลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ (Prudential Requirements for a Stock Exchange) /

อตินุช เฉลิมพงศ์, กิตติ สุทธิอรรถศิลป์

No Cover Image
Main Author: อตินุช เฉลิมพงศ์
Other Authors: กิตติ สุทธิอรรถศิลป์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน
Format: RESEARCH
Language: Thai
Subjects: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย –– การลงทุน
การลงทุน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HG4551 อ141ก 2553
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available