ปัจจัยในการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์จากการประมูลมีผลต่อการตัดสินใจซื้อโดยใช้หลักส่วนประสมทางการตลาด (4P's) กรณีศึกษาบริษัท สยามอินเตอร์การประมูล จำกัด /

นพวัฒน์ การะเกด

No Cover Image
Main Author: นพวัฒน์ การะเกด
Format: BOOKS
Language:
Published: 2553
Subjects: บริหารธุรกิจ –– วิจัย
Online Access: หน้าปก
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Fulltext
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปก
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Fulltext