รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 2 /

เสวียน เปรมประสิทธิ์, หัวหน้าโครงการ...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Main Author: เสวียน เปรมประสิทธิ์
Other Authors: พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก, ปรียานันท์ แสนโภชน์, ดวงพร เปรมจิต, วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, กิตติ สัจจาวัฒนา, สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล, วาสนา ณ ฝั้น, เกรียงไกร สีตะพันธุ์, วรากร ปิ่นขันธยงค์, ศิริลักษณ์ ตันเจริญ, เนวิชญานิ์ วุฒินิธิศานันท์, นิรมล รังสยาธร, เด่น เครือสาร, สุภัค มหัทธนพรรค, สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ, ตฤณ เสรเมธากุล
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2552
Subjects: ทรัพยากรธรรมชาติ –– ไทย
ทรัพยากรธรรมชาติ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 04109nam a2200505 a 4500
001 284289
003 Th-PLK-NU
008 101113s2552 th a 000 0 tha d
050 4 |a HC445.Z65  |b ส933ค 2552 
100 0 |a เสวียน เปรมประสิทธิ์ 
245 1 0 |a รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 2 /  |c เสวียน เปรมประสิทธิ์, หัวหน้าโครงการ...[และคนอื่น ๆ] 
246 3 0 |a โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 2. 
260 |a [ม.ป.ท.:  |b  ม.ป.พ.],  |c 2552  
300 |a 804 แผ่น  |b ภาพประกอบ 
500 |a สนับสนุนโดยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
650 4 |a ทรัพยากรธรรมชาติ  |z ไทย 
650 4 |a ทรัพยากรธรรมชาติ 
650 4 |a การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
650 4 |a พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
653 1 |a ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร 
700 0 |a พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 
700 0 |a ปรียานันท์ แสนโภชน์ 
700 0 |a ดวงพร เปรมจิต 
700 0 |a วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 
700 0 |a กิตติ สัจจาวัฒนา 
700 0 |a สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล 
700 0 |a วาสนา ณ ฝั้น 
700 0 |a เกรียงไกร สีตะพันธุ์ 
700 0 |a วรากร ปิ่นขันธยงค์ 
700 0 |a ศิริลักษณ์ ตันเจริญ 
700 0 |a เนวิชญานิ์ วุฒินิธิศานันท์ 
700 0 |a นิรมล รังสยาธร 
700 0 |a เด่น เครือสาร 
700 0 |a สุภัค มหัทธนพรรค 
700 0 |a สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ 
700 0 |a ตฤณ เสรเมธากุล 
902 |a 170629 
945 |l nursh  |a HC445.Z65  |b ส933ค 2552 
945 |l nursh  |a HC445.Z65  |b ส933ค 2552 
945 |l nursh  |a HC445.Z65  |b ส933ค 2552 
949 |a รอสือต๊ะ 
949 |a วรรณาภรณ์ 
949 |a nuexport31 
991 |a RESEARCH  |b 1  |c 2017-10-05 15:47:53  |d 2017-10-05 15:47:53  |e nul  |f n  |g 2010-12-23  |h n  |i a  |j m  |k    |l    |m    |n a  |o    |p b  |q    |r    |s    |t    |v รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 2 /   |y nulrsh 
998 |b 0  |c 101223  |d m  |e s  |f k