คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง :

หลักทั่วไป : ความรู้กฎหมายทั่วไป /

สมยศ เชื้อไทย

Main Author: สมยศ เชื้อไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16 แก้ไขเพิ่มเติม
Subjects: กฎหมายแพ่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT501 ส274ค 2553
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available