การพัฒนาแบบวินิจฉัยแยกกลุ่มโรคที่มีอาการเจ็บหน้าอก

The development of differential diagnostic form for diseases causing chest pain/

กิตติพงษ์ แก้วตา, สนิธ บุญขันธ์ และหฤทย์ เล็กสุขศรี

No Cover Image
Main Author: กิตติพงษ์ แก้วตา
Other Authors: สนิธ บุญขันธ์, หฤทย์ เล็กสุขศรี
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: 2553
Thesis Information: โครงงาน (คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
Subjects: chest -- pain
เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Allied Health Sci, Audio Visual

Call Number: AHSCD-ROM118
Copy 1
Available