ตำราการนอนกรนและกลุ่มอาการหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น =

Snoring & obstructive sleep apnea syndrome /

ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์, บรรณาธิการ.

Other Authors: ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์,
Format: n/a
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : พีบี ฟอเรน บุ๊คส์เซ็นเตอร์, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Sleep Apnea Syndromes.
Snoring.
การนอนกรน.
การนอนหลับผิดปกติ.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information