การวางแผน และวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ /

กฤติน กุลเพ็ง

Main Author: กฤติน กุลเพ็ง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2552
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การวางแผนกำลังคน
การบริหารงานบุคคล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: HF5549.5.M3 ก277ก 2552
Copy 1
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5549.5.M3 ก227ก 2552
Copy 3
Available