เคมีคลินิกพื้นฐาน =

Basic clinical chemistry /

นงนุช เศรษฐเสถียร, ศิริพร ภัทรกิจกำจร, ลิ่มทอง วีรชาติยานุกูล บรรณาธิการ

Other Authors: นงนุช เศรษฐเสถียร,, ลิ่มทอง วีรชาติยานุกูล,, ศิริพร ภัทรกิจกำจร,, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเทคนิคการแพทย์. ภาควิชาเคมีคลินิก
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ขอนแก่น] : ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Chemistry, -- Clinical
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Allied Health Sci, Stack

Call Number: QY90 ค745 2545
Copy 1
Available