ภาพวินิจฉัยโรคมะเร็ง =

Oncologic imaging /

บรรณาธิการ, วลัยลักษณ์ ชัยสูตร...[และคนอื่น ๆ].

Other Authors: วลัยลักษณ์ ชัยสูตร,, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชารังสีวิทยา.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2552
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Medical -- Oncology -- methods
Neoplasms -- diagnosis
Neoplasms -- radiography
Neoplasms -- therapy
Radiography
มะเร็ง -- การวินิจฉัย.
การบันทึกภาพด้วยรังสี.
มะเร็ง -- การรักษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: QZ241 ภ457 2552
Copy 5
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 3
Available

Allied Health Sci, Stack

Call Number: QZ241 ภ459 2552
Copy 1
Available
Copy 6
Available