บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และบ่อเกิดรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Other Authors: เลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ, มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ไผ่ มีเดีย เซ็นเตอร์, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.
Subjects: บทละคร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL4209 ร445 2553
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available