ของเล่นทำด้วยมือ /

โดย สถานบันศิลปะเพื่อการศึกษา ประเทศญี่ปุ่น ; แปลโดย คัทยา ก้องวงศ์วณิช, อังคณา รัตนจันทร์ และเอมอร ผิวทองงาม

Other Authors: คัทยา ก้องวงศ์วณิช, อังคณา รัตนจันทร์, เอมอร ผิวทองงาม, สถาบันศิลปะเพื่อการศึกษา. ประเทศญี่ปุ่น.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.
Subjects: การประดิษฐ์ของเล่น
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 745.592 ข281 2543
Copy 0
Available