พูดภาษาญี่ปุ่นไว้ใช้งานเพื่อการเดินทาง ท่องเที่ยวและใช้งานทั่วไป /

โตะโมะดะจิ ; สมชาย ชัยชนะตระกูล, บรรณาธิการ

Main Author: โตะโมะดะจิ
Other Authors: สมชาย ชัยชนะตระกูล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เจ. บี. พับลิชชิ่ง, 2553
Subjects: ภาษาญี่ปุ่น –– บทสนทนาและวลี
ภาษาญี่ปุ่น –– ตำราสำหรับชนต่างชาติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL539 ต872พ 2553
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available