เงาตะวันออก :

มองอุษาทวีปผ่านสายตา API Fellows /

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Other Authors: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะทำงาน 10 ปีเอพีไอ, 2553
Subjects: เอเชีย -- ชีวิตทางปัญญาและวัฒนธรรม
มุสลิม -- การแบ่งแยก -- ไทย
มุสลิม -- การแบงแยก -- ฟิลิปปินส์
ทรัพยากรป่าไม้ -- ไทย
ทรัพยากรป่าไม้ -- อินโดนีเซีย
แรงงานต่างด้ววไทย -- ญี่ปุ่น
สตรีนิยม -- อินโดนีเซีย
สตรีนิยม -- ฟิลิปปินส์
อาเซียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS12 ง829 2553
Copy 1
Available