แบคทีเรียวิทยาคลินิก =

Clinical bacteriology /

พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์, อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์, บรรณาธิการ

No Cover Image
Other Authors: พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์,, อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์,, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเทคนิคการแพทย์. ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: Bacteria.
Bacteriology.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Allied Health Sci, Stack

Call Number: QW50 บ879 2552
Copy 1
Available