ตำราความปวดและการระงับปวดในเวชปฏิบัติ =

Textbook of pain and pain management in clinical practice /

ศศิกานต์ นิมมานรัชต์.

Main Author: ศศิกานต์ นิมมานรัชต์.
Other Authors: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2553
Edition: พิมพ์คร้งที่ 1.
Subjects: Pain
Pain -- Management
ความเจ็บปวด
ความเจ็บปวด -- การรักษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WL704 ศ287ต 2553
Copy 3
Available
Copy 6
Available
Copy 5
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available

Allied Health Sci, Stack

Call Number: WL704 ศ287ต 2553
Copy 1
Available