พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗) พระผู้ทรงวางรากฐานระบบข้าราชการพลเรือน /

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Other Authors: สำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : แอร์บอร์นพรินต์จำกัด, 2553
Subjects: ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, -- พระบาทสมเด็จพระ, -- 2436-2484
สถาปัตยกรรม -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3539
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS584 พ679 2553
Copy 1
Available