การศึกษาข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อการคุ้มครองมาดกทางวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน : จักรวาลทัศน์ /

จารุวรรณ ธรรมวัตร...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Main Author: จารุวรรณ ธรรมวัตร
Other Authors: โสภี อุ่นทะยา, ทม เกตุวงศา, ชินภัทร อุ่นทะยา, ศศิธร อ่อนเหลา, ปรารถนา มะลิไทย, พรรณยุพา ธรรมวัตร, สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2550
Subjects: นิทานพื้นเมือง -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย
วัฒนธรรมไทย -- วิจัย
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี -- วิจัย
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- โบราณสถาน -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: DS588.N65 จ337ก 2550
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available