คู่มือ*การปฏิรูปประเทศไทย เหยื่ออธรรม ภาคการเมือง (12 มีนาคม - 19 พฤษภาคม 2553) :

สรุปบทเรียนวิกฤตความขัดแย้งที่สุดในโลกเพื่อปฏิรูปประเทศไทยนำไปสู่การปรองดองแห่งชาติ/

ชัยวัฒน์ สุรวิชัย

Main Author: ชัยวัฒน์ สุรวิชัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2553
Subjects: ไทย –– การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: JQ1745.A1 ช432ค 2553
Copy 1
Available