การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การประยุกต์ใช้กระบวนการเอไอซี/

ศศิวิมล จุลศิลป์

No Cover Image
Main Author: ศศิวิมล จุลศิลป์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: กรุงเทพ คณะคุรุศาสตร์ 2551
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ด. (การวิจัยศึกษา))--คณะคุรุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
Subjects: เศรษฐกิจพอเพียง -- การศึกษา -- หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- ปรัชญา -- เศรษฐกิจพอเพียง
การศึกษา -- การมีส่วนร่วม -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปริญญาเอก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Thesis

Call Number: 370.1 ศ311ก 2551
Copy 1
Available