เทพรัตนวัฒนา ส่องสว่างการศึกษา :

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับการพัฒนาการศึกษา /

[มหาวิทยาลัยรังสิต]

Other Authors: มหาวิทยาลัยรังสิต
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, –– สมเด็จพระ, –– 2498- –– พระราชกรณียกิจ –– ด้านการศึกษา
การพัฒนาการศึกษา –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Reference

Call Number: LA1221 ท622พ 2553
Copy 1
Available