คำอธิบายและคำพิพากษาเปรียบเทียบ :

กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นขากสินค้าไม่ปลอดภัย /

ศักดา ธนิตกุล

Main Author: ศักดา ธนิตกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม
Subjects: ความรับผิดของผู้ผลิต กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สินค้า ประกันภัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: K953 ศ321ค 2553
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: K953 ศ321ค 2553
Copy 1
Available