ความชุกและอุบัติการณ์การติดเชื้อเอ็ชไอวี ประเทศไทย พ.ศ. 2552 /

[บรรณาธิการ ธนรักษ์ ผลิพัฒน์, ศรินยา พงศ์พันธุ์,

No Cover Image
Corporate Author: กระทรวงสาธารณสุข.กรมควบคุมโรค.สำนักระบาดวิทยา.
Other Authors: ธนรักษ์ ผลิพัฒน์,, ศรินยา พงศ์พันธุ์,, กีรติกานต์ กลัดสวัสดิ์,, กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค. สำนักระบาดวิทยา
Format: BOOKS
Language: English
Published: นนทบุรี : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การติดเชื้อเอชไอวี ไทย
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ไทย
โรคเอดส์ ไทย
Acquired Immunodeficiency Syndrome Thailand
HIV Infections Thailand
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: สร 8.2/ ส639ค 2553
Copy 1
Available