การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวีประเทศไทย พ.ศ. 2551 /

บรรณาธิการ, ธนรักษ์ ผลิพัฒน์, กีรติกานต์

No Cover Image
Corporate Author: กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค. สำนักระบาดวิทยา.
Other Authors: ธนรักษ์ ผลิพัฒน์,, กีรติกานต์ กลัดสวัสดิ์,, กรมควบคุมโรค. สำนักระบาดวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การติดเชื้อเอชไอวี ไทย
โรคเอดส์ พฤติกรรมทางเพศ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ไทย พฤติกรรมทางเพศ
Immunologic Deficiency Thailand
Acquired immunodeficiency Syndrome Thailand
HIV Infection Thailand
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: สร 8.2/ ส639ก 2553
Copy 1
Available