สถานการณ์การติดเชื้อเอ็ชไอวีประเทศไทย พ.ศ. 2551 /

บรรณาธิการ, ธนรักษ์ ผลิพัฒน์, ศรินยา พงศ์พันธุ์,กีรติกานต์ กลัดสวัสดิ์

No Cover Image
Corporate Author: กระทรวงสาธารณสุข.กรมควบคุมโรค.สำนักระบาดวิทยา.
Other Authors: ธนรักษ์ ผลิพัฒน์,, ศรินยา พงศ์พันธุ์,, กีรติกานต์ กลัดสวัสดิ์,, กรมควบคุมโรค. สำนักระบาดวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การติดเชื้อเอชไอวี ไทย
โรคเอดส์ ไทย
HIV Infection Thailand
Acquired immunodeficiency Syndrome Thailand
Immunologic Deficiency
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: สร 8.2/ ส639ส 2553
Copy 1
Available