จักรวรรดิอเมริกา :

ประวัติศาสตร์แบบทวนกระแส อัตลักษณ์ ชีวอำนาจ /

สรวิศ ชัยนาม

Main Author: สรวิศ ชัยนาม
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
Subjects: จักรวรรดินิยม
สงครามเย็น
นโยบายต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา -- ประวัติศาสตร์
สหรัฐอเมริกา -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา -- การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: E178 ส341จ 2552
Copy 1
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: E178 ส341จ 2552
Copy 2
Available