บริหารลูกค้าอย่างไรให้มีกำไร =

Managing customers for profit /

วี คูมาร์ ; ณัฐยา สินตระการผล, ผู้แปล

Main Author: คูมาร์, วี
Other Authors: ณัฐยา สินตระการผล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2553
Subjects: ความสัมพันธ์กับลูกค้า –– การจัดการ
กำไร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5415.5 ค416บ 2553
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 3
Available

Science, Stack

Call Number: HF5414.5 ค416บ 2553
Copy 2
Available