บุหงารายา :

ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าของชาวมลายู /

ชุลีพร วิรุณหะ

Main Author: ชุลีพร วิรุณหะ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า
มาเลเซีย –– ประวัติศาสตร์
มาเลเซีย –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS596 ช638ป 2553
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available

Social, Stack

Call Number: DS596 ช638ป 2553
Copy 1
Available