กลไกตลาดทุนกับพฤติกรรมการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ /

ธีระพล ลาชโรจน์

No Cover Image
Main Author: ธีระพล ลาชโรจน์
Other Authors: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน
Format: RESEARCH
Language: Thai
Subjects: ภาษีเงินได้นิติบุคคล –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HJ4771.55.A5 ธ667ก 2553
Copy 1
Available